Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2009

Cắt nhạc MP3 với phần mềm MP3 sound CutterViệc cắt một đoạn nhạc cho vừa theo ý thích của bạn khi đưa vào các bài giảng vẩn còn một số khó khăn song với phần mềm MP3 sound Cutter giúp bạn cắt đoạn nhạc tùy ý.
+ Bước 1 : Bạn vào trang http://www.cooolsoft.com/ để tải phần mềm MP3 sound Cutter và cài đặt vào máy tính.
+ Bước 2 : Nhấp đúp vào biểu đ ể mở phần mềm MP3 sound Cutter -> bấm chọn Try Now thì màn hình giao diện xuất hiện.
+ Bước 3 : Thực hiện các thao tác theo hình vẽ hướng dẫn :

- Chọn Loat file -> bấm Play cho chạy
- Bấm vào Makr current pos as....để chọn đoạn nhạc bắt đầu.
- Bấm vào Makr current pos as end để kết thúc.
+ Bước 4 : Bấm vào nút Cut out.... để chọn nơi đoạn nhạc đến một màn hình mới xuất hiện bấm vào dấu tích để lưu.

6 nhận xét: