Thứ Hai, 22 tháng 6, 2009

Cách tạo đồng hồ có hình mình

Cách tạo đồng hồ có hình của mình

2. Sau đó chọn nút Open như hình vẽ dưới để tải ảnh của mình lên0.1.gif
3. Chỉnh sửa đồng hồ
Chọn Select Clock
Sau đó sẽ hiện ra ba sự lựa chọn
1.Number: số
2.Roma: Chữ số la mã
3.Dash: Vạch
Chọn Select Hand ( Kim giờ và kim phút)
Sau đó sẽ hiện ra ba sự lựa chọn

1.Simple:đơn giản
2.Classic: cổ điển
3.Tringular: Tam giác
4.Diamond: Kim Cương


4.Có thể chỉnh màu sắc của kim đồng hồ

5. Click vào nút CODE
lấy đoạn mã ode sau đó coppy vào trang riêng của mình là được 0.2.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét