Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Phần mềm TEAMVIEWER

Phần mềm Teamviewer cho phép một máy tính A truy cập từ xa đến máy tính B (không phân biệt vị trí địa lý) thông qua kết nối Internet.
Để sử dụng được phần mềm này đòi hỏi máy tính kết nối và máy tính được kết nối phải sử dụng được internet.
Đây là phần mềm giúp các đơn vị hỗ trợ khách hàng từ xa với thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Để sử dụng được phần mềm này, phải tải về và cài đặt phần mềm Teamviewer trên máy tính. Nếu chưa có bộ phần mềm cài đặt thì vào địa chỉ sau: http://www.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe
Nhấn chuột vào “tại đây” để tải về tập tin cài đặt TeamViewer_Setup.exe. Chạy tập tin TeamViewer_Setup.exe và lần lượt thực hiện theo các bước bình thường
Khi mở chương trình teamviewer trên máy tính của bạn, bạn sẽ thấy ID và password khác với trên màn hình trong tài liệu hướng dẫn này.

ID: Là duy nhất cho mỗi máy tính cài đặt Teamviewer
Password: sẽ thay đổi ứng với mỗi lần bạn khởi động Teamviewer.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét