Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Add-Ins "Nhúng ViOLET vào PowerPoint"

Để việc nhúng bài giảng ViOLET vào PowerPoint được đơn giản, chúng tôi đã xây dựng một tiện ích trong PowerPoint. Với tiện ích này chỉ bằng một vài cái nhấn chuột, thầy, cô đã nhúng được bài giảng ViOLET vào PowerPoint.
Để sử dụng, chúng ta thực hiện như sau:
1. Tải file Add-Ins tại đây.
2. Lưu file Add-Ins "addviolet.ppa" đã tải về vào một thư mục nào đó trên ổ cứng (nên lưu vào thư mục C:\Program Files\Microsoft Office để tránh xóa file hay di chuyển file đến chỗ khác).
3. Mở PowerPoint, vào menu Tools > Macro > Security Chọn Low… Nhấn OK.


4. Vào menu Tools > Add-Ins Chọn Add New
Chọn đến thư mục chứa file Add-Ins đã tải về tại Bước 2, chọn file "addviolet.ppa"
Nhấn Close.

5. Từ bây giờ, PowerPoint sẽ xuất hiện thêm nút để thầy, cô chèn ViOLET.
Nhấn vào biểu tượng Nhúng ViOLET hay vào menu Insert > ViOLET.

Chọn file "Player.swf" trong gói bài giảng ViOLET (bài giảng ViOLET đã được đóng gói dưới dạng HTML từ trước.
6. Trình chiếu file PowerPoint và thầy, cô sẽ thấy kết quả.
Lưu ý:
- Phải đóng gói bài giảng ViOLET dưới dạng HTML trước khi thực hiện thao tác nhúng.
- Tiện ích này sẽ tự động lưu file PowerPoint về cùng thư mục với gói bài giảng ViOLET nếu file PowerPoint không cùng thư mục với gói bài giảng.
- Tiện ích này cũng dùng để chèn các file Flash vào PowerPoint.
- Tiện ích có thể báo lỗi nếu đường dẫn trên máy tính thầy, cô sử dụng Tiếng Việt có dấu.
- Đây chỉ là bản thử nghiệm, bản chính thức sẽ được tích hợp vào quá trình cài đặt phần mềm ViOLET các phiên bản tới.

1 nhận xét: