Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

Sử dụng đồng hồ đếm ngược

Trong thực tế giảng dạy ngoài việc tổ chức bài giảng chúng ta có thể tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các trò chơi nhằm cũng cố kiến thức bài dạy. Tuy nhiên làm thế nào dể đưa bộ đồng hộ đếm ngược vào trong bài giảng đối với mỗi chúng ta vẫn còn những hạn chế. Để giúp các bạn thực hiện được mong muốn đó chúng ta có thể xem bài hướng dẫn dưới đây.
Trước hết các bạn phải sự dụng phầm mềm đồng hồ đếm ngược thời gian là sản phẩm centea của trung tâm hổ trợ giáo viên hoặc tải tại đây

Sau khi tải đồng hồ đếm người thời gian về máy để đồng hồ chạy được trong bài giảng của mình thì cần phải cài phần mềm hổ trợ Swiff Point Player.
Khi cài đặt xong mở Microsoft Office PowerPoint 2003 : Vào Inserrt chọn Flach move..

Khi đó Trong hộp Open file chọn mẫu đồng hồ nhấn Insert thì đồng hồ dếm ngược xuất hiện trên bài giảng và chúng ta có thể chuỳ chọn thời gian phù hơp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét