Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

Một số phần mềm trong nhà trường

1. Phần mềm quản lý học sinh trong nhà trường :(phiên bản 5.0)
Thuộc về : Công ty công nghệ tin học nhà trường
Dung lượng : 9.40MB
Bấm vào đây để tải về : http://violet.vn/th-levantam-kontum/present/show/entry_id/823769

2. Phần mềm quản lý cán bộ công chức:
Người viết: Thầy Nguyễn Viết Lộc - Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Dung lượng : 2.81MB
Bấm vào đây để tải về: http://violet.vn/th-levantam-kontum/present/show/entry_id/1557291

3. Phần mềm quản lý thư viện trường học :
Người viết :Thầy Nguyễn Viết Lộc - Phòng GD&ĐT huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Dung lượng : 496KB
Bấm vào đây để tải về: http://violet.vn/th-levantam-kontum/present/show/entry_id/1557267

4. Phần mềm tạo và In giấy khen :
Người viết : Thầy Hoàng Thế Thanh- Trung tâm GDTX-DN thành phố Thanh Hóa
Dung lượng : 496KB
Bấm vào đây để tải về http://violet.vn/th-levantam-kontum/present/show/entry_id/1557281

Nếu có vấn đề ghì chưa rỏ bạn có thể liên hệ với tác giả hoặc trao đổi với tôi tại Email : kiengiang76@gmail.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét